Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari

Servei ofert a totes les famílies amb dificultats per pagar la hipoteca o lloguer

informatiuinformativo

L’Ajuntament de Reus ofereix un servei d’informació i d’assessorament adreçat a  les  famílies amb dificultats per pagar la hipoteca o la renda mensual de lloguer si el propietari és un gran tenidor, i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

Aquest servei és d’àmbit local i es desenvolupa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb coordinació amb el servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya.

A qui s’adreça el servei?
A les famílies titulars d’una hipoteca que recau sobre el seu únic habitatge que constitueix la seva residencia habitual i permanent, i que no poden atendre el pagament de les quotes del seu préstec hipotecari, o preveuen no poder atendre-les en el futur i estan en risc de perdre l’habitatge.

A les famílies a les que per l’impagament de les quotes del préstec hipotecari ja se’ls hi ha subhastat l’immoble i tenen o tindran data de llançament i no tenen altres propietats d’immobles.

Als avaladors de préstecs amb garantia hipotecària que, per l’impagament dels titulars de quotes del préstec, estiguin en risc de perdre el seu propi habitatge per fer front al deute hipotecari.

A les famílies que viuen en règim de lloguer en un habitatge en el que l’arrendador és un gran tenidor. i que no poden atendre la renda mensual de lloguer, o que preveuen  que no les podran fer efectives en el futur.  

On puc tramitar-ho?
 Per a més informació trucar al 977 010 071 o enviar un correu electrònic a sah@reus.cat se li facilitarà cita prèvia

Quina documentació cal presentar?

En cas de ser titulars d’un préstec hipotecari:
 1.    NIE i la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE), en el cas d’estrangers no comunitaris
 2.   Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea i un document d’identificació vigent, en el cas de ciutadans de la Unió Europea
 3.    Escriptura de compra.
 4.    Escriptura del préstec.
 5.    Certificat de la entitat financera de l’estat del préstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus interès actual i import de les quotes.
 6.    Darrer rebut pagat el préstec hipotecari.
 7.    Acreditació d’ingressos actuals de totes les persones majors de 16 anys de la unitat de convivència i de les persones titulars del préstec amb la documentació següent: informe de la vida laboral, 3 darreres nòmines i contracte laboral
 8.    Autorització per a la consulta de dades signada per la persona sol·licitant
 9.    Notificacions del jutjat rebudes.
10.    Altres(llibre família, acords separació/divorci...)

En cas de ser titulars d’un contracte d’arrendament d’un habitatge propietat d’un gran tenidor:
1.    NIE i la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE), en el cas d’estrangers no comunitaris
2.   Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea i un document d’identificació vigent, en el cas de ciutadans de la Unió Europea.
3.    Contracte d’arrendament.
4.    Acreditació d’ingressos actuals de totes les persones majors de 16 anys de la unitat de convivència amb la documentació següent: informe de la vida laboral, 3 darreres nòmines i contracte laboral
5.    Autorització per a la consulta de dades signada per la persona sol·licitant
6.    Notificacions del jutjat rebudes.
7.    Altres (llibre família, acords separació/divorci...)

 

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionados