Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva

Termini inscripció/presentació

Del 16/04/2019  fins el 07/06/2019

(Fora de termini)


Detall del tràmit

Les subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts per les bases reguladores, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

Requisits de les persones sol•licitants:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.
b) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i i no superiors a 2,83 vegades l’IRSC (22.558,77€)
c) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
d) No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 500 euros. Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.
e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
f) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol•licitud.
g) Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol•licitud.
h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/20113, de 17 de novembre, general de subvencions.
i) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.Quina documentació he de presentar?
Imprès de sol·licitud normalitzat on s’especifica la documentació necessària segons sigui el cas.

Quin és el temps de la tramitació?
Sis mesos des de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de la subvenció. El silenci administratiu és negatiu.

Normativa relacionada
RESOLUCIÓ TES/816/2019, de 29 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

RESOLUCIÓ TES/935/2019, d’11 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019
 

Enllaços relacionats

Subvencons per al pagament al lloguer

 

 
Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat