Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Subvenció per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva

Concessió de subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva

informatiuinformatiu

Les subvencions es destinen a les persones físiques majors d’edat que, a més de complir els requisits establerts a les bases reguladores, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.
Requisits de les persones sol·licitants:
a) Tenir la residència legal a Catalunya.
b) Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l’IRSC, i que no superin a 2,83 vegades l’IRSC (22.558,77€)
No obstant l’anterior, quan l’import anual del lloguer sigui inferior a 0,3 vegades l’IRSC, els ingressos mínims exigibles seran els equivalents a l’import del lloguer.
c) Ser titular, en qualitat d’arrendatari, del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
El contracte de lloguer ha d’estar formalitzat a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.
d) No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 550 euros.
Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem de mobilitat reduïda, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros
e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats.
g) Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés  en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca.
h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
i) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Termini presentació: del 27 d’abril de 2021 fins 4 de juny de 2021

Com puc tramitar-ho? 

Tràmit telemàtic amb identificació digital idCAT Mòbil a través del següent enllaç

Presencialment a l’Oficina d’Habitatge, Plaça Baluard,1.

Quina documentació he de presentar?

Consulta el següent enllaç

Quin és el temps de la tramitació?
Sis mesos des de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de la subvenció. El silenci administratiu és negatiu.

Normativa relacionada
RESOLUCIÓ TES/985/2021, de 7 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

RESOLUCIÓ TES/1169/2021, de 13 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2021

Enllaços relacionats

enllaç

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Termini inscripció/presentació

Del 27/04/2021  fins el 04/06/2021

Presencial

Oficina Municipal d'Habitatge

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsSegueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook