Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva

Termini inscripció/presentació

Del 19/05/2018  fins el 02/07/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial: Oficina d'Habitatge - Plaça Baluard, 1 - 43201 Reus      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

Les subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts per les bases reguladores, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

Requisits de les persones sol•licitants:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.
b) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i i no superiors a 2,80 vegades l’IRSC.
c) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
d) No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 450 euros.
e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
f) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol•licitud.
g) Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol•licitud.
h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/20113, de 17 de novembre, general de subvencions.
i) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Nota destacada referents a la presentació de sol•licituds:
Per a la presentació de sol•licituds de manera presencial cal que demani cita prèvia pel qualsevol dels següents canals
- Trucant al telèfon 977.010.010 (marcar opció 2 – cites prèvies -)
- Per internet a travès del següent enllaç cita prèvia

Quina documentació he de presentar?
Imprès de sol·licitud normalitzat on s’especifica la documentació necessària segons sigui el cas.

Quin és el temps de la tramitació?
Sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de la subvenció

Normativa relacionada
RESOLUCIÓ GAH/921/2018, de 10 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

RESOLUCIÓ GAH/970/2018, de 16 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2018
 

Enllaços relacionats

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=HabitatgeQuant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsTràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:

Li recordem que qualsevol tràmit presencial en les oficines municipals és necessari prèviament sol·licitar cita prèvia.Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat