Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Informe social d'acolliment LLei 24/2015 de 29 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

Informe social sobre situació personal per famílies en situació de vulnerabilitatCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial (amb cita prèvia) : Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:

Li recordem que qualsevol tràmit presencial en les oficines municipals és necessari prèviament sol·licitar cita prèvia.Detall del tràmit

Llei 24/2015 de 29  juliol, que regula les mesures urgents per afrontar l’emergència en l’ àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, publicada al DOGC núm. 6928 de 5 d’agost de 2015.

Aquesta llei té per objecte impedir la interrupció dels subministraments per impagament en els rebuts d’aigua, electricitat i/o gas a les persones en “situació de vulnerabilitat econòmica”.

Qui ho pot demanar?
Persones en situació de vulnerabilitat econòmica: són aquelles persones consumidores que presenten una mancança de recursos econòmics, d’acord amb els següents criteris:
Les persones o unitats familiars que tinguin uns ingressos inferiors a:
     - 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles
    - 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència (més d’una persona).
    - 3 vegades l’IRSC, en cas d’unitats de convivència amb persones amb discapacitat del 65% o més i/o amb gran dependència grau III

Passos  que ha de seguir la persona que vulgui acollir-se:

1. Tenir una factura que no pot pagar o l’avís d’ordre de tall del subministrament d’agiua,llum i/o gas del seu domicili habitual.
2. El titular, des de la data de recepció d’avis d’interrupció del subministrament d’aigua, electricitat i/o gas, i abans que transcorrin 15 dies , ha de dirigir-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i fer una instància en el model normalitzat (apartat impresos relacionats) acompanyant  de tota  la documentació que acrediti que reuneix els requisits per acollir-se al decret.

Documentació necessària per fer l’informe que consta a la instància:

- DNI /NIE / Passaport(original i còpia ) de la persona sol•licitant
- Última factura d’aigua, electricitat i/o gas impagada, on consti el titular del rebut, que ha de ser la mateixa persona que signa la instància (original i còpia) i/o - Avís de l’ordre de tall  de subministrament de la companyia, on consti el titular (original i còpia).
- Resolució del grau de dependència III (original i còpia) atorgat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
- Certificat que acredita el 65% o més de discapacitat (original i còpia) emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD), Generalitat de Catalunya o altre organisme competent
L’Ajuntament notificarà a les empreses de subministrament d’aigua, electricitat i de gas, a través de les bústies de correu electrònic facilitades per  les empreses que la persona ha sol•licitat un forme de vulnerabilitat i que es procedeix a fer l’estudi i valoració del cas emetent un informe en un termini màxim de 2 mesos.

 


Quant costa fer el tràmit?

  • -  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Serveis Socials


Tràmits vinculatsAjuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat