Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


LLicència ús privatiu del domini públic de l'hort urbà municipal de la finca Cr. Magda Folch Solé

Sol·licitud de llicència

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 22/12/2021  fins el 14/01/2022

(Fora de termini)

Regular el règim jurídic de les llicències d’ús privatiu del domini públic atorgades per l’ajuntament de Reus, sobre les parcel·les dels horts ubicats en terrenys de titularitat municipal, així com la selecció dels titulars i drets i obligacions a complir pels titulars.
Els horts es destinaran exclusivament al conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum. Resta exclòs expressament el seu ús per jardineria i plantes ornamentals.
Les llicències atorgades tindran la consideració de llicència per a l’ús privatiu del domini públic.

Requisits per poder sol·licitar l’ajut:
    1. Ser persona física.
    2. Tenir complerts divuit anys.
    3. Estar empadronat al municipi de Reus amb una antiguitat mínima de dos anys ininterromputs, en el moment de formular la sol•licitud de llicència.
    4. No disposar de cap títol sobre cap altre terreny de conreu a la comarca del Baix Camp i les comarques limítrofs amb aquesta.
    5. No haver-se adjudicat anteriorment una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar.
    6. Qualsevol altre requisit que es pugui preveure en els respectius procediments de concessió de llicències.
Criteris de Selecció: Veure bases.
Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.

Quina documentació he de presentar?

-Sol•licitud normalitzada signada per la persona sol•licitant
-DNI, NIE o passaport de la persona sol•licitant.
-Acreditació dels ingressos obtinguts per la persona sol•licitant o bé autorització.

Observacions:
- La convocatòria i els criteris de seleció  s’han publicat al BOPT de data 21 de desembre de 2021

Termini de presentació: del 22 de desembre de 2021 al 14 de gener de 2022.

Reglament d’ús impressos relacionats

 

Quina documentació he de presentar?

-Sol•licitud normalitzada signada per la persona sol•licitant

En cas de no autoritzar a l’Ajuntament a la seva consulta:
-DNI, NIE o passaport de la persona sol•licitant.
-Acreditació dels ingressos obtinguts per la persona sol•licitant, mitjançant la presentació de la declaració de la renda de 2020.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria de Relacions cíviquesAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració