Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Presentació de suggeriments a l'avanç del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

Suggeriments que es presenten a l'avanç del POUM que està elaborant l'Ajuntament

Termini inscripció/presentació

Del 02/07/2012  fins el 20/09/2012

(Fora de termini)Detall del tràmit

Què és el POUM?
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és una norma de gran importància, que ordena urbanísticament la ciutat i el seu terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs. La seva vigència és indefinida, però estableix unes previsions temporals per a la seva execució, que normalment abasten períodes de temps considerablement llargs.

El POUM fa previsions i estableix regulacions en matèries que afecten d’una manera o d’una altra tots els veïns de la ciutat: ordenació dels espais públics (carrers, places, etc.) i de les construccions, habitatge, infraestructures, equipaments públics (escoles, centres de salut…), patrimoni arquitectònic, mobilitat, espais lliures i zones verdes i protecció del medi natural. Classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial), i estableix els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

El POUM està format per diversos documents, d’entre els quals destaquen les normes urbanístiques, els plànols informatius i d’ordenació, el catàleg de béns a protegir, l’agenda i l’avaluació econòmica de les actuacions que preveu, els estudis mediambientals adequats i la memòria social, que ha de contenir les previsions referents a la construcció d’habitatge de protecció pública.

L’actual planejament urbanístic de Reus ja fa 13 anys que va entrar en vigor, i l’evolució de la ciutat i les seves necessitats en aquest temps fan imprescindible que s’afronti la seva posada al dia. És per aquest motiu que l’Ajuntament ha iniciat el procés de redacció i aprovació del POUM, la complexitat i llarga durada del qual vol aprofitar per a facilitar la més gran participació ciutadana en la seva elaboració.

L’Avanç de POUM, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 08 de juny de 2012,  conté els objectius i criteris generals del pla, una síntesi d’alternatives, la descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació i l’informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar. Un cop aprovat per Ple Municipal, l’Avanç del POUM se sotmet a exposició pública per un termini de 45 dies, durant el qual es poden presentar suggeriments, tràmit que és obert a tota la ciutadania. 

Participa-hi
En l’elaboració del nou POUM per la ciutat de Reus es vol tenir present la veu del ciutadà i la seva opinió, per tal que tothom pugui aportar propostes i suggeriments. Registra la teva aportació a l’Avanç del POUM a través de qualsevol canal dels que es posen a disposició.

Aquest mètode que es posa a l’abast de la ciutadania queda registrat i té efectes legals. Per tal de realitzar un suggeriment registrat podeu utilitzar qualsevol d’aquestes vies:

  • Omplir la sol•licitud i dur-la presencialment a l’OAC.
  • Correu postal.
  • Telemàticament podeu registrar el vostre comentari mitjançant la seu electrònica. Aquest mètode requereix que tingueu signatura electrònica.

 Quina documentació he de presentar?

Es pot adjuntar al formulari de suggeriment, qualsevol document que es cregui convenient. Si s’utilitza el canal telemàtic, els formats admesos són .pdf, jpg o tif

Nota destacada referents a la presentació de sol•licituds:
- Qui disposi de certificat digital o DNI electrònic pot presentar el suggeriment, , de manera telemàtica des d’aquest Web, sense necessitat de desplaçar-se ni de fer cues.
- No obstant això, qui opti per presentar el suggeriment de manera presencial a l’OAC cal que complimenti el formulari que es troba en l’apartat impresos relacionats i portar-lo a l’OAC o enviar-ho per correu postal.
 

Més informació  a la web del POUM i  a l’oficina virtual.

 Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Àrea d'Urbanisme i Territori


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat