Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Presentació de pliques i documents relacionats amb els procediments de contractació pública

LLiurar al registre d'entrada de l'Ajuntament els documents relacionats amb aquests procediments.Com puc tramitar-ho?

Presencial: Servei d'aprovisionaments, contractació i patrimoni (Rv. Robuster, 43-45 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Presentació d’ofertes en els diferents procediments de contractació pública convocats per l’Ajuntament, així com també, per a l’aportació dels documents que hagin estat requerits als licitadors, per part de l’Ajuntament, durant la tramitació dels esmentats procediments.

Qui ho pot sol•licitar ?
Qualsevol persona física o jurídica interessada que compleixi els requisits i les condicions expressades en els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars de cada licitació.

Termini de presentació:
En funció de cada licitació.

Quina documentació he de presentar?
El detall de la documentació a presentar i la forma en què cal fer-ho s’especificarà en els plecs de cada licitació.

Quin és el temps de la tramitació?
El registre d’entrada de la documentació és immediat. El temps de tramitació de cada expedient de contractació variarà en funció del  procediment aplicat d’acord amb el estableixi la normativa de contractació pública.

Observacions:
Per obtenir informació més detallada de cadascuna de les licitacions consultar apartat perfil del contractant/licitacions

Normativa relacionada
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat