Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Tatuatge - pírcing - micropigmentació: Modificació de la persona que realitza l'aplicació

Comunicació de la persona aplicadora en establiments de tatuatges, pírcing o micropigmentació¿Como puedo tramitarlo?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            
Telemàtic amb identitat digital
      Detalle del trámite

L’autorització sanitària és necessària quan una persona vol obrir un establiment subjecte a una norma sectorial on es necessària i haurà de sol·licitar-la quan es demani a l’Ajuntament la llicència o comuniqui l’activitat.

Per què serveix aquest tràmit?
Per tal de notificar a l’Ajuntament la modificació de la persona que fa l’aplicació i que es va notificar en el procediment d’autorització sanitària dels establiments de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing

Termini de presentació:
Immediatament a la baixa de l’aplicador/a inicial i abans de que comenci el nou aplicador/a a treballar en l’establiment

Detall del tràmit:
Els establiments de pírcing i/o  tatuatge que ja tenen l’autorització sanitària i han fet una modificació de les circumstàncies que es van tenir en compte en el procediment inicial de l’autorització, com és el cas del canvi en el personal aplicador de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing  estan obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament.

 

Quina documentació s’ha de presentar:
En el canvi d’aplicador/a cal  adjuntar la documentació següent:
- Acreditació de la formació del personal aplicador de conformitat amb el que estableix el capítol V del Decret 90/2008, de 22 d’abril. de la Generalitat de Catalunya
- Justificant d’estar vacunat de la hepatitis B o disposar d’immunitat natural i d’estar vacunats del tètanus.
- Taxa de documents administratius

Normativa relacionada:
- Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. (arts. 52,54 i 59)
- Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
 

 

 ¿Cuánto cuesta hacer el trámite?Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Salut Pública


¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat