Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Cessió de material informàtic municipal en desús

2012- Bases per l'atorgament de material informàtic en desús per a les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Reus, sense ànim de lucre que destinin el material informàtic a fins d'utilitat pública o d'interès social.

Termini inscripció/presentació

Del 16/03/2016  fins el 05/04/2016

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Les bases tenen per finalitat regular la cessió del material informàtic de l’Ajuntament de Reus que pel transcurs del temps o per les seves característiques tècniques estiguin en desús o no s’adeqüin a les necessitats tecnològiques dels serveis municipals pels quals s’hagin adquirit o estiguin adscrits.

Termini sol·licituds setena convocatòria: Des del dia 16 de març fins el dia 5  d’abril  de 2016.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases que la regulen.

  • Cada entitat només podrà presentar una petició en cada convocatòria
  • L’acord de la cessió serà notificat per mitjans telemàtics d’acord amb el Reglament de Notificacions i Comunicacions Èlectrònic de l’Ajuntament de Reus.
  • L’entitat es compromet a recollir el material cedit en els 10 dies següents a la notificació de la cessió, que serà retirat amb previ acusament de recepció, essent per compta de l’entitat les despeses de transport

Anunci convocatòria BOPT  núm. 69 de 22 de març de 2012.

Anunci segona convocatòria BOPT núm. 159 de 10 de juliol de 2012.

Anunci tercera convocatòria BOPT núm. 273 de 26 de novembre de 2012.

Anunci quarta convocatòria BOPT núm. 74 de 28 de març de 2013.

Anunci cinquena convocatòria BOPT núm. 218 de 20 de setembre de 2013.

Anunci sisena convocatòria BOPT núm. 33 de 10 de febrer de 2014.

Anunci setena convocatòria BOPT núm. 51 de 15 de març de 2016.

 

Requeriments tècnics per tramitar electrònicament
Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàginaQuina documentació he de presentar?

1.- Sol·licitud en el model normalitzat, degudament complimentada, on s’haurà de fer constar les dades d’identificació de la entitat i signada per la persona que la representa acompanyada dels següents documetns

  • Memòria justificativa de la cessió (màxim dos pàgines)
  • Pressupost  d’ingressos i despeses de l’entitat de l’any anterior a la sol·licitud

Condicions de la cessió:

1. La cessió es farà de forma gratuïta i per temps indefinit
2. L’Ajuntament de Reus donarà de baixa a l’inventaria municipal el material informàtic que finalment sigui objecte de cessió
3. L’entitat utilitzarà aquest material exclusivament pel desenvolupament de l’objecte social segons els estatuts de l’entitat i d’acord amb les activitats descrites a la memòria adjunta a la sol•licitud.
4. La cessió del material es farà sense programari ni llicències a excepció del propi equipament. El programari i llicències necessàries pel seu ús haurà de ser assumit per l’entitat receptora del material.
5. És prohibit l’ús del material cedit per a finalitats lucratives, la cessió a altres entitats o persones físiques sense autorització municipal, la revenda o qualsevol altre ús o aprofitament econòmic no autoritzat en aquestes bases. En cap cas l’entitat destinarà el material informàtic a usos no ètics o il•lícits.
6. En cas de desús definitiu baixa o finalització de l’activitat per la qual es va adjudicar, l’entitat es obligada al reciclatge de tots els seus components, per la qual cosa haurà de dipositar el material informàtic en el corresponent punt de recollida selectiva de residus.
7. L’entitat serà responsable de l’ús, manteniment, assegurança de responsabilitat civil, recollida i transport del material informàtic a les dependències de l’entitat i altres obligacions que es derivin de la possessió del material adjudicat
8. Una vegada cedit el material informàtic, l’Ajuntament de Reus no es fa responsable de l’ús i/o dels contingut de la informació, ni de possibles fallides tècniques.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència
  • Organització i Sistemes d'Informació - STIT


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat