Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Cessió de material informàtic municipal en desús

Bases per l'atorgament de material informàtic en desús per a les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Reus, sense ànim de lucre que destinin el material informàtic a fins d'utilitat pública o d'interès social.

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 24/02/2020  fins el 13/03/2020

(Fora de termini)

Les bases tenen per finalitat regular la cessió del material informàtic de l’Ajuntament de Reus que pel transcurs del temps o per les seves característiques tècniques estiguin en desús o no s’adeqüin a les necessitats tecnològiques dels serveis municipals pels quals s’hagin adquirit o estiguin adscrits.

Termini sol·licituds vuitna convocatòria: Des del dia 24 de febrer al 13 de març del 2020.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases que la regulen.

  • Cada entitat només podrà presentar una petició en cada convocatòria
  • L’acord de la cessió serà notificat per mitjans telemàtics d’acord amb el Reglament de Notificacions i Comunicacions Èlectrònic de l’Ajuntament de Reus.
  • L’entitat es compromet a recollir el material cedit en els 10 dies següents a la notificació de la cessió, que serà retirat amb previ acusament de recepció, essent per compta de l’entitat les despeses de transport

Anunci primera convocatòria BOPT  núm. 69 de 22 de març de 2012.

Anunci segona convocatòria BOPT núm. 159 de 10 de juliol de 2012.

Anunci tercera convocatòria BOPT núm. 273 de 26 de novembre de 2012.

Anunci quarta convocatòria BOPT núm. 74 de 28 de març de 2013.

Anunci cinquena convocatòria BOPT núm. 218 de 20 de setembre de 2013.

Anunci sisena convocatòria BOPT núm. 33 de 10 de febrer de 2014.

Anunci setena convocatòria BOPT núm. 51 de 15 de març de 2016.

 Anunci vuitena convocatòria BOPT de data 21.02.2020.

Requeriments tècnics per tramitar electrònicament
Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

Quina documentació he de presentar?

1.- Sol·licitud en el model normalitzat, degudament complimentada, on s’haurà de fer constar les dades d’identificació de la entitat i signada per la persona que la representa acompanyada dels següents documetns

  • Memòria justificativa de la cessió (màxim dos pàgines)
  • Pressupost  d’ingressos i despeses de l’entitat de l’any anterior a la sol·licitud

Condicions de la cessió:

1. La cessió es farà de forma gratuïta i per temps indefinit
2. L’Ajuntament de Reus donarà de baixa a l’inventaria municipal el material informàtic que finalment sigui objecte de cessió
3. L’entitat utilitzarà aquest material exclusivament pel desenvolupament de l’objecte social segons els estatuts de l’entitat i d’acord amb les activitats descrites a la memòria adjunta a la sol•licitud.
4. La cessió del material es farà sense programari ni llicències a excepció del propi equipament. El programari i llicències necessàries pel seu ús haurà de ser assumit per l’entitat receptora del material.
5. És prohibit l’ús del material cedit per a finalitats lucratives, la cessió a altres entitats o persones físiques sense autorització municipal, la revenda o qualsevol altre ús o aprofitament econòmic no autoritzat en aquestes bases. En cap cas l’entitat destinarà el material informàtic a usos no ètics o il•lícits.
6. En cas de desús definitiu baixa o finalització de l’activitat per la qual es va adjudicar, l’entitat es obligada al reciclatge de tots els seus components, per la qual cosa haurà de dipositar el material informàtic en el corresponent punt de recollida selectiva de residus.
7. L’entitat serà responsable de l’ús, manteniment, assegurança de responsabilitat civil, recollida i transport del material informàtic a les dependències de l’entitat i altres obligacions que es derivin de la possessió del material adjudicat
8. Una vegada cedit el material informàtic, l’Ajuntament de Reus no es fa responsable de l’ús i/o dels contingut de la informació, ni de possibles fallides tècniques.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Organització i Sistemes d'Informació - STIT
  • Regidoria de Relacions cíviques