Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Parada de venda de castanyes per Tots Sants

Permís de venda de castanyes a la via pública per la festa de la Castanyada

Termini inscripció/presentació

Del 26/08/2019  fins el 11/10/2019

(Fora de termini)


Detall del tràmit

Aquest permís el pot demanar tota associació, entitat cultural, col·legi... , que vulgui instal·lar una parada de venda de castanyes.
És convenient que abans de presentar la petició els interessats s’informin de quins són els punts aprovats per l’Ajuntament per ubicar les parades.
El període de venda serà del 26 d’octubre al 1 de novembre, ambdós inclosos.

Termini de presentació: Del dia 26 de juliol fins el dia 11 d’octubre.

Quina documentació he de presentar?
Sol·licitud amb indicació de les dates, horari i lloc on es vol ubicar la parada d’acord amb el plànol vigent aprovat pel departament de Mobilitat i pagament de la taxa.

Quin és el temps de la tramitació?
Es donarà resposta en 10 dies des de la presentació de la sol.licitud, tot i que el termini legal de resolució i notificació es de 2 mesos.

Normativa relacionada
Ordenança Fiscal número 18 reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics.
Annex - Classificació de les vies públiques

 

Condicions de la llicència:
1. Sota els bidons, en els quals es fa el foc, s’ha de col·locar una planxa per evitar de malmetre el paviment.
2. Totes les deixalles que produeixi la parada de venda de castanyes han de dipositar-se als contenidors de recollida selectiva que correspongui (Rebuig, Orgànica, Selectiva, etc.). A més a més, no es podran dipositar les cendres calentes en cap contenidor de residus urbans ni a les papereres. Però un cop fredes, s’han de posar en bosses i dipositar al contenidor corresponent. 
3. Al finalitzar cada jornada de treball no podran quedar restes de foc encès o cendres calentes.
4. Un cop es finalitzi l’activitat, l’últim dia autoritzat, han de retirar els bidons. Així mateix, no es poden deixar restes de l’activitat a la via pública (fustes, papers, llenya, …).
5. La persona sol·licitant serà responsable dels danys i perjudicis que l’activitat produeixi a la via pública, així com dels danys produïts al mobiliari urbà.
 

 Quant costa fer el tràmit?Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Mobilitat


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat