Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvencions per a les entitats que portin a terme el foment de la participació ciutadana a la ciutat

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de Reus per al foment de la participació ciutadana a la ciutat de Reus.

Termini inscripció/presentació

Del 10/06/2019  fins el 31/12/2019Com puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions:
- Persones jurídiques sense ànim de lucre de la ciutat que presentin projectes i desenvolupin activitats en l’àmbit
de la participació ciutadana.
- Associacions de Veïns de la ciutat que presentin projectes de funcionament i/o manteniment de local social on es
realitzin activitats d’interès social i en benefi ci de la comunitat.

La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

  • Bases aprovades pel Ple Municipal l el dia 16.3.2017 i publicades al BOPT núm. 86 de data 5 de maig de 2017.
  • Anunci convocatòria 2019 publicada al BOPT CVE 2019-02075 de data 4/03/2019

Termini de presentació 2019

- Sol·licitud subvenció : Del 5.3.2019 a l’1.4.2019

- Justificació subvenció : A partir del 10.6.2019

Requeriments Tècnics
Pdeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Quina documentació he de presentar?

Nota destacada

De conformitat amb l’art. 14 de la Llei 39/2915, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al ser un tràmit adreçat a persones jurídiques el canal de tramitació és per mitjans electrònicsImpresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat