Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Preinscripció 2on cicle educació infantil, primària i secundària obligatòria curs 19/20

Preinscripció 2on cicle educació infantil, primària i secundària obligatòria ( de 3 a 16 anys)

Termini inscripció/presentació

Del 29/03/2019  fins el 09/04/2019

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina Municipal d'Escolarització -OME- (Cr. Rosselló, 2-8 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir a un centre  educatiu sostingut amb fons públics. Les normes  que la regulen es publiquen cada any al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (entre els mesos de març i abril).

Com puc tramitar-ho?

 * Presencialment:  Oficina Municipal d’Escolarització -OME- (Cr. Rosselló, 2-8 - 43201 Reus)                                                      Pots demanar cita prèvia al següent enllaç

* Al centre educatiu que demaneu en primera opció (en període ordinari de preinscripció)

* Telemàticament en període de preinscripció ordinari a

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar/

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud

* Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
* Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
* Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys
* Documents acreditatius dels criteris que s’al·leguin

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 

Fora del període ordinari de preinscripció

Fora d’aquest període heu de presentar la sol·licitud directament a l’OME i un cop iniciades les classes, en el marc de les places vacants existents, només s’atenen si corresponen a alumnes no escolaritzats a Catalunya deriven de canvis de domicili a un altre municipi o si s’al·leguen altres circumstàncies excepcionals.

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud fora de termini

* Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on  consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
* Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys
* Certificat escolar actualitzat o les últimes notes
* Certificat d’empadronament  (l’adjuntarà l’oficina receptora de la documentació)
* Si és una sol·licitud de canvi de centre sense canvi de domicili carta explicativa dels motius que s’al·leguin.

Quin és el temps de la tramitació?

En període ordinari la resolució per la qual s’aproven les normes de preinscripció  i matrícula estableix el calendari que  comprèn des de la presentació de la sol·licitud fins la publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera.

En període extraordinari  es resol abans de començar el curs i un cop començades les classes  en un període màxim de dues setmanes.

Normativa relacionada

http://www.reus.cat/serveis/proces-de-preinscripcio-i-matricula

 

Enllaços relacionats

https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/26235

 

 

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • OME - Oficina Municipal d'Escolarització


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat