Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Certificat naixement, matrimoni, defunció, fe de vida o d'estat

Certificat emès pel registre civil que acredita l'estatDetalle del trámite

 - El certificat de naixement és el document expedit per l’encarregat del Registre Civil o Consular corresponent, que dóna fe del fet del naixement, de la data en què ha tingut lloc, del sexe del nadó i, si escau, de l’hora del naixement i de la filiació de l’inscrit.

- El certificat de defunció és el document oficial que acredita la mort de la persona.

 
- El certificat de fe de vida i d’estat és el document que acredita que una persona és viva, així com el seu estat civil.
La vida i els estats de solter, vidu o divorciat s’acrediten per la corresponent fe de l’Encarregat del Registre Civil (després de la compareixença de l’interessat). La vida s’acredita també per compareixença del subjecte o per acta notarial de presència, i els estats de solter, vidu o divorciat, per declaració jurada o afirmació solemne del subjecte mateix o per acta de notorietat.
 
L’entitat responsable d’emetre aquests certificats és el Ministeri de Justícia. S’expedeixen al Registre civil on es trobi inscrit el naixement, el matrimoni o la defunció (A Reus el Registre Civil es troba a l’edifici dels jutjats, Av. Marià Fortuny).
Tant els formularis de sol·licitud com ampliació de la informació sobre aquests tràmits es poden trobar al web del Ministerio de Justicia www.mjusticia.es
 
Categoria: tràmits d’altres administracions


Departamento responsable

  • Registre Civil de Reus


¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat