Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Duplicat de rebut pagat

Sol·licitar un duplicat del pagament d'un tributCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      
Carpeta Empresa
      
Carpeta Ciutadana
      
Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Telemàtic amb identitat digital


Detall del tràmit

Aquest tràmit permet l’obtenció d’una còpia del tribut o preu públic pagat emès a nom d’un titular.

Si el rebut es troba en període executiu (amb recàrrec) us haureu de personar al SAIC- Cr. Sant Llorenç, 25.

Quina documentació he de presentar?
Per obtenir duplicat de rebuts presencialment:
·   DNI/NIE, carnet de conduir o el passaport originals i ser el titular del rebut.
·   Referència del rebut pel qual es vol demanar el duplicat:
- Per Impost sobre Béns Immobles: La referència cadastral
- Per escombraries: La referència cadastral
- Per Vehicles (IVTM): La matrícula del vehicle
- Per IAE: La referència cadastral del local
- Preu públic de residus: La referència del cadastral del local
- Guals: El número de placa
En cas que la presenti el representant:
·   Full d’autorització de representació i la fotocòpia del DNI del titular del rebut.
Per correu electrònic a ajhienda@reus.cat :
·   Cal indicar el núm. de document identificatiu de la persona titular del rebut, nom i cognoms, tribut, referència i, si s’escau, adreça tributària.
 
Quin és el temps de tramitació?
Immediat. 
 
Tramitar telemàticament
Pot obtenir el duplicat del seus rebuts accedint a la Carpeta ciutadana o a la Carpeta empresa.


 
Quan el pagament es realitza a través d’entitat col·laboradora (en finestreta o domiciliació bancària) caldrà esperar que l’Ajuntament tingui les dades suficients per poder acreditar el cobrament. Si el pagament s’ha realitzat per finestreta, 20 dies; si s’ha fet per domiciliació bancària, 8 setmanes des de la data de càrrec.
 
Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 1 (Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local).


Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable

  • Recaptació


Accedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat