Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Duplicat avís de pagament

Sol·licitar un duplicat de l'avís de pagament d'un tribut

qrcodetelemático envelopecarpeta presentialpresencial

Online

Carpeta ciutadana.

Carpeta empresa.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Per obtenir còpia del document de la notificació de pagament de tributs i preus públics municipals en període voluntari a tots aquells contribuents que ho sol·licitin, perquè ho hagin perdut, no ho hagin rebut, o per qualsevol altre motiu, amb la finalitat que puguin realitzar el pagament a les entitats bancàries col·laboradores o bé a través dels caixers automàtics. 

El tràmit permet obtenir una còpia del document necessari per poder pagar un tribut o un preu públic municipal, dins el període voluntari de pagament.
Consulti les dates de pagament de cada any al Calendari del Contribuent.
Si el sol·liciteu per correu electrònic a ajhisenda@reus.cat, podeu demanar-lo fins a deu dies abans de la finalització dle període de cobrament.
 
Quina documentació he de presentar?
Per obtenir duplicat d’avís de pagament de tributs presencialment:
·   DNI/NIE, carnet de conduir o el passaport originals i ser la persona titular del rebut.
En cas que la presenti el representant,
·   Full d’autorització de representació i la fotocòpia del DNI del titular del rebut.
Per correu electrònic:
·   Cal indicar el núm. de document identificatiu de la persona titular del rebut, nom i cognoms, tribut, referència i si s’escau l’adreça tributària.
 
En quines dates es pot demanar?
Durant el període de cobrament voluntari dell tribut o preu públic que correspongui (veure Calendari contribuent).
Al principi de període de pagament de cada tribut o preu públic, l’Ajuntament envia avís de pagament, document que incorpora codi de barres i amb el qual la persona interessada pot anar a pagar a les entitats bancàries col·laboradores o bé en els caixers automàtics municipals. 
 
Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 1 (Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local)

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Recaptació