Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció a entitats per projectes de cooperació al desenvolupament 2019

Concessió de subvencions que atorga l'Ajuntament de Reus per a les entitats que realitzin actuacions relatives a projectes de cooperació al desenvolupament.

Termini inscripció/presentació

Del 10/06/2019  fins el 31/12/2019

(Fora de termini)


Detall del tràmit

Podran ser destinatàries d’aquestes subvencions persones jurídiques sense ànim de lucre que desenvolupin projectes i activitats en l`àmbit de la solidaritat i cooperarió al desenvolupament.

La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Bases aprovades pel Ple de data 7 d’abril de 2017 i publicades al BOPT núm. 104 de data 31 de maig de 2017.

Convocatòria 2019 publicada el 4 de març de 2019 al BOPT

Termini de presentació 2019

- Sol·licitud subvenció : Del 5.3.2019 a l’1.4.2019

- Justificació subvenció : A partir del 10.6.2019

Requeriments Tècnics
Pdeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 Quin és el temps de tramitació?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Quina documentació he de presentar?

De conformitat amb l’art. 14 de la Llei 39/2915, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, al ser un tràmit adreçat a persones jurídiques el canal de tramitació és per mitjans electrònics

enllaç SOL·LICITUD : https://serveis.reus.cat/registre/jsps/login.jsp?formulari=161Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria de Relacions cíviques


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat