Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

CONVOCATÒRIA DE GERENT/A - COORDINADOR/A D'ORGANITZACIÓ I SERVEIS INTERNS

FO-2020. LLoc treball de lliure designació

Termini inscripció/presentació

Del 20/02/2020  fins el 04/03/2020

(Fora de termini)


Detall del tràmit

Objecte:

L’objecte d’aquesta convocatòria és ordenar la provisió pel procediment de lliure designació del lloc de treball de personal directiu de la plantilla d’aquesta Corporació denominat Gerent/a- Coordinador/a d’Organització i Serveis Interns.

Designació:
La seva designació es farà mitjançant selecció entre funcionaris de carrera i personal laboral fix de la
pròpia Corporació i/o d’altres administracions, que pertanyin al grup A, subgrup A1, o bé professionals
del sector privat que tinguin titulació superior (llicenciatura o grau universitari).
La persona seleccionada, restarà sotmesa a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció, en
aplicació de l’establert a l’art. 13 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la normativa legal vigent en aquest matèria.

Com puc tramitar-ho?
Les sol·licituds, per a prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaçaMercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data dela publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies. Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal  http://www.reus.cat

Bases publicades al BOPT de data 19/02/2020

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impressos relacionats.

 Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat