Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Justificació de subvenció a empreses i nous emprenedors, 2022

Bases amb l'objectiu d'estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per afavorir l'impuls i la dinamització econòmica

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 30/11/2022  fins el 31/12/2022

(Fora de termini)

Una vegada concedida la subvenció els interessats tenen la obligació de justificar la subvenció.

Informació detallada a www.reus.cat/reactivemreus
En cas de consulta enviar correu a info.empresaiocupacio@reus.cat

DIFUSIÓ DE LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Tal com estableix la base quinzena-apartat b, de les bases reguladores de la subvenció, és obligació del beneficiari:

Fer constar, si s’escau, la col·laboració de l’Ajuntament  de Reus en els elements de difusió de l’activitat objecte de la subvenció èn els termes que s’indiquen a l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 28.3 de l’Ordenança general de subvencions.
La difusió de la col·laboració municipal es farà mitjançant la col·locació del logotip d’Ajut Emprèn al centre de treball o a les pàgines web o a les xarxes socials.  El logotip el trobareu a l’apartat "documentació i impresos".
S’haurà d’enviar, dins el tràmit de justificació de la subvenció, una imatge on es vegi aquesta difusió realitzada per part del beneficiari de la subvenció.

Normativa relacionada

Bases publicades al BOPT núm. 76 de 20 d’abril de 2017.
Convocatòria 2022 publicat al bopt de data 12 abril de 2022
Decret 2022006155

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de subvenció, llevat que la respectiva convocatòria prevegi un termini inferior. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.

Quina documentació he de presentar?

Sol•licitud en model normalitzat (apartat: impresos relacionats) acompanyada de la documentació especificada.
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Àrea d'empresa i ocupació