Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Duplicat de rebut pagat

Duplicat de rebut pagat

qrcodetelemático envelopecarpeta presentialpresencial envelopecorreo postal

Online

Carpeta ciutadana.

Carpeta empresa.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Aquest tràmit permet l’obtenció d’una còpia del tribut o preu públic pagat emès a nom d’un titular.
Si el rebut es troba en període executiu (amb recàrrec) us haureu de personar al SAIC- Cr. Sant Llorenç, 25.

Quin és el temps de tramitació?
Immediat.
Quan el pagament es realitza a través d’entitat col·laboradora (en finestreta o domiciliació bancària) caldrà esperar que l’Ajuntament tingui les dades suficients per poder acreditar el cobrament. Si el pagament s’ha realitzat per finestreta, 20 dies; si s’ha fet per domiciliació bancària, 8 setmanes des de la data de càrrec
 
Tramitar telemàticament
Pot obtenir el duplicat del seus rebuts accedint a la Carpeta ciutadana o a la Carpeta empresa

Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 1 (Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local)

 

¿Qué documentación debo presentar?

Per obtenir duplicat de rebuts presencialment:
·   DNI/NIE, carnet de conduir o el passaport originals i ser el titular del rebut.
·   Referència del rebut pel qual es vol demanar el duplicat:
- Per Impost sobre Béns Immobles: La referència cadastral
- Per escombraries: La referència cadastral
- Per Vehicles (IVTM): La matrícula del vehicle
- Per IAE: La referència cadastral del local
- Preu públic de residus: La referència del cadastral del local
- Guals: El número de placa
En cas que la presenti una altre persona:
·   Full d’autorització de representació i la fotocòpia del DNI del titular del rebut.
Per correu electrònic a ajhisenda@reus.cat :
·   Cal indicar el núm. de document identificatiu de la persona titular del rebut, nom i cognoms, tribut, referència i, si s’escau, adreça tributària.Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Recaptació