Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Subvencions a empreses i nous emprenedors, per afavorir l'impuls i la dinamització económica 2022

Bases amb l'objectiu d'estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per afavorir l'impuls i la dinamització econòmica

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Plazo inscripción / presentación

Del 13/04/2022  hasta el 09/10/2022

(Fuera de plazo)

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques i/o jurídiques amb objecte empresarial que compleixin els requisits generals i específics detallats en les bases de la convocatòria.

Es plantegen les següents línies d’ajuts o subvencions:
LíNIA 1: Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus
   Per a les empreses de recent creació amb un establiment a Reus i que realitzin una inversió mínima de 5.000,00 € per la seva posada en funcionament.

LíNIA 2
: Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs.
   Per a les empreses establertes a Reus, que hagin tingut un canvi de titular, que continuIn la seva activitat econòmica en el mateix establiment i que hagin realitzat una inversió mínima de 5.000,00 €.

Podran ser beneficiaris  d’aquesta convocatòria les persones que compleixin els requisits generals i específics fixats a la base segona i que hagin iniciat l’activitat econòmica o que s’hagi realitzat el canvi de titularitat del negoci a través d’un traspàs d’un negoci en funcionament ubicat a Reus entre el dia 1 d’agost de 2021 i el dia 30 de setembre de 2022, i que realitzin una inversió mínima de 5.000 € en despeses subvencionables.

Els beneficiaris hauran d’haver assistit a una sessió d’assessorament sobre Com incorporar criteris d’impacte social, econòmic i mediambiental al teu negoci, organitzada per la Regidoria d’Empresa i Ocupació. Es dura n a terme diferents sessions a la sala d’actes de l’Antic Hospital i tindran una durada d’una hora. Els interessats a assistir-hi s’hauran d’inscriure a la plataforma inscripcions.reus.cat. Les dates previstes són les següents:

04/05/2022 a les   9:30 h
18/05/2022 a les 16:00 h
01/06/2022 a les   9:30 h
15/06/2022 a les 16:00 h
07/09/2022 a les   9:30 h
21/09/2022 a les 16:00 h
14/10/2022 a les   9:30 h
21/10/2022 a les 16:00 h

Durant el termini de presentació:

En cas de consulta enviar correu a info.empresaiocupacio@reus.cat

Normativa relacionada
Bases publicades al BOPT núm. 76 de 20 d’abril de 2017
Convocatòria 2022 : publicat al bopt de data 12 d’abril de 2022

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

¿Cuál es el tiempo de tramitación?

El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de subvenció, llevat que la respectiva convocatòria prevegi un termini inferior. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.

¿Qué documentación debo presentar?

Veure bases i convocatòriaEspecificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Àrea d'empresa i ocupació