Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Contratació de tres tècnics auxiliars esportius per obra o servei determinat

FO-2021 Contracte per obra o servei determinat. Projecte Boca de la Mina

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 06/07/2021  fins el 19/07/2021

(Fora de termini)

Objecte:
La missió del lloc de treball és dinamitzar, acompanyar, assessorar i promoure les Rutes Esportives.
Es desenvoluparan genèricament les següents funcions bàsiques:
A. Assessorament presencial al punt d’informació:
    1. Dinamitzar el punt d’informació del passeig Boca de la Mina
    2. Atenció individualitzada i personalitzada
    3. Guiar en l’ús de l’app en les seves diverses funcions
    4. Informar dels diferents rutes amb sortida i arribada al passeig
B. Suport a entitats i col·lectius:
    1. Promoció del passeig als centres cívics de la ciutat, centres educatius i altres centres d’interès
    2. Acompanyament a col·lectius organitzats
    3. Assessorament pràctic a entitats i persones
C. Realització de tasques de gestió interna, comunicació i difusió del servei:
     1. Suport tècnic i administratiu a les accions que desplegarà l’equip tècnic de Reus Esport i Lleure SA
     2. Coordinació amb l’equip de tècnics de Reus Esport i Lleure SA
     3. Complir la LOPD a nivell d’usuari
     4. Vetllar pel compliment dels procediments
     5. Establir canals de comunicació adequats per recollir la informació
     6. Transmissió correcta, àgil i eficaç de la informació que li hagin proporcionat per donar a la Direcció i/o als responsables
     7. Complir les especificacions establertes en el Pla de prevenció de riscos laborals, detectant i prevenint els riscos associats al lloc de treball
     8. Participar activament en l’equip de treball, contribuint al bon desenvolupament de les relacions personals i professionals, per fomentar el treball en equip
     9. Complir i fer complir les normes d’ús aplicables al servei, tenir cura dels espais i materials adscrits al servei.
    10. Mantenir l’uniformitat assignada pel desenvolupament del servei.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2)

Nova Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 5 de juliol de 2021

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook