Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Subvenció per impulsar la transformació digital de PIMES, cooperatives, autònoms i professionals

Subvencions per impulsar la transformació digital de PIMES, cooperatives, autònoms i professionals

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Plazo inscripción / presentación

Del 04/01/2021  hasta el 31/03/2021

(Fuera de plazo)

Es convoquen  dues línies de subvencions per impulsar la transformació digital de petites i mitjanes empreses, cooperatives, autònoms i professionals.
Línia 1:
Consultoria per a la Transformació digital. Les actuacions subvencionables són totes les actuacions de consultoria per a l’elaboració del pla de transformació digital de l’empresa, relativa a qualsevol dels processos del cicle de vida del producte o servei: disseny, producció, comercialització i gestió, i proveïda pels agents especialitzats. El pressupost mínim del total de les actuacions de consultoria ha de ser de 2.000 euros.
La dotació pressupostària d’aquesta línia és de 40.000 euros.

Línia 2:
Implantació de projectes de transformació digital. La sol·licitud d’aquestes subvencions està condicionada a la concessió dels ajuts de la línia 1.
Les actuacions subvencionables són totes les actuacions relacionades amb la implantació del projecte de transformació digital que implementin i/o desenvolupin serveis, programari o equipament TIC ,vinculats a qualsevol dels processos del cicle de vida del producte o servei: disseny, producció, comercialització i gestió. La sol·licitud requerirà la presentació d’un projecte d’implantació basat en el resultat previst de la consultoria, així com una estimació de l’impacte de les actuacions de transformació digital en la millora de la competitivitat i/o productivitat de l’empresa/unitat de negoci. La dotació pressupostària d’aquesta línia és de 80.000 euros.

Els ajuts podran cobrir fins a un import màxim del 50% de les despeses que en cada cas podran ser de fins a 4.000 euros per als projectes subvencionats en la línia de consultoria per a la transformació digital; i de fins a 8.000 euros
per als de la línia d’implantació de projectes de transformació digital.
La valoració de les sol·licituds tindrà en compte l’esforç en la consolidació de llocs de treball de l’empresa, l’abast del projecte, el percentatge de cofinançament i la mida de l’empresa, que no podrà superar el 50 treballadors, i es prioritzaran les més petites.

Tots els imports s’han d’indicar sense IVA.

Mes informació: recomanem llegir el document guia d’ajuda que es troba a l’apartat d’impressos relacionats

Documentació necessària:
A les sol·licituds cal adjuntar-hi la documentació que es detalla a l’apartat 9.1 de les Bases Reguladores dels presents ajuts, quan aquesta no sigui consultable per la pròpia administració o quan no s’autoritzi a l’Ajuntament a obtenir aquestes dades d’altres administracions, i a més a més:
Document amb la proposta de consultoria de transformació digital d’acord al model especificat al drecret de convocatòria (veure l’apartat "impresos relacionats"). En cas de seguir aquest model, podrà ser motiu de denegació de la subvenció.
La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases que la regulen.

Bases publicades al BOPT de data 26/11/2020
Convocatoria publicada al BOPT de data 22/12/2020

A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.


Requeriments tècnics per tramitar electrònicament

Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

¿Qué documentación debo presentar?

 

 Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Regidoria de l'Àrea d'Economia, Coneixement i Habitatge