Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Ajuts per al foment de casals d'estiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys

Subvencions per entitats que organitzin casals d'estiu d'acord amb els criiteris fixats per l'Ajt.

Plazo inscripción / presentación

Del 16/04/2020  hasta el 19/06/2020

(Fuera de plazo)


Detalle del trámite

L’Ajuntament de Reus  vol assegurar que durant el període d’estiu tots els infants de Reus tinguin l’oportunitat de participar en activitats educatives de qualitat. L’oferta d’activitats de lleure s’estructura a partir de donar suport a l’organització de casals d’estiu que organitzen les AMPA, els esplais, agrupaments escoltes i la titularitat privada  dels  centres educatius de la ciutat.

La concessió de subvencions  que atorga la l’Ajuntament de Reus  per al foment de casals d’estiu es troba regulada en es bases aprovades per la Junta de Govern Local el 21 de març de 2014 on es fixen els criteris i el procediment de concessió

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions:
Les entitats de lleure, les Associacions de Pares i Mares (AMPA) dels centres educatius de titularitat pública i privada de primària i als centres educatius de titularitat privada de primària de Reus, per al foment de casals d’estiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
El servei s’ha d’haver realitzat durant l’exercici referits a la convocatòria corresponent.
 

La mera presentació d’una sol•licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.
- Bases publicades al BOPT núm. 109 de data 13 de maig de 2014
- Convocatòria 2020 publicada al BOPT de data 15 d’abril de 2020
 

Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament a través del catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (https://seu.reus.cat/seu/), mitjançant el formulari específic generat a tal efecte. No serà admesa cap sol·licitud presentada per qualsevol altre mitjà de presentació. Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini dels 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el BOPT. Tot l’esmentat, sens perjudici de la suspensió dels terminis administratius

- El termini per presentar les sol·licituds de subvencions per les entitats serà de 15 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria  al BOPT

Fins el dia 19 de juny

Termini de justificació de la subvenció:

 

La documentació que caldrà  adjuntar amb la sol·licitud emplenada és la següent:
- El projecte de l’activitat
- Annex 1. Dades Bàsiques del Casal d’estiu
- Annex 2. Pressupost total de l’activitat subvencionada
- Annex 3. Petició de monitors de lleure per a la integració (annex 3)

Normativa relacionada

http://monitorsdelleure.cat/category/anem-preparats/

www.educacio360.cat/wp-content/uploads/2019/04/Publicaci%C3%B3_lleure_web.pdf

NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

Requeriments Tècnics
Pdeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

 

 


 ¿Cuál es el tiempo de tramitación? ¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat