Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

OFERTA PÚBLICA 2019

Relació de places que es convocaran per oferta públicaDetall del tràmit


Per Decret de data 20 de desembre de 2019 número 2019019084 s’aprova l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2019, de conformitat amb el que estableix l’article 57 i concordants del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals, donant a l’expedient la tramitació reglamentària, segons es detalla:

Els requisits i terminis quedaran especificats quan es realitzin i publiquin les respectives convocatòries.
 

Funcionaris de carrera:

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, A, subgrup A1. Classificació: Escala Administració General, subescala tècnica. Nombre de vacants: una. Denominació: Tècnic/a Administració General.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnica superior. Nombre de vacants: una. Denominació: Enginyer/a de camins.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnica superior. Nombre de vacants: una. Denominació: Tècnic/a Administració Especial.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A2. Classificació: Escala Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada. Nombre de vacants: una. Denominació: Arquitecte/a tècnic/a.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, A, subgrup A2. Classificació: Escala Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada. Nombre de vacants: dos. Denominació: Enginyer/a tècnic/a.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnica auxiliar. Nombre de vacants: quatre. Denominació: Delineant/a.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe comesses especials. Nombre de vacants: dos. Denominació: Tècnic/a Especialista de Comeses Especials.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe comesses especials. Nombre de vacants: deu. Denominació: Tècnic/a Especialista de Comeses Especials. Torn: promoció interna.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe comesses especials. Nombre de vacants: una. Denominació: Programador/a.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C1. Classificació: Escala Administració Especial, subescala serveis especials, classe guàrdia urbana. Nombre de vacants: dos. Denominació: Guàrdia Urbana.

Grup, segons article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, C, subgrup C2. Classificació: Escala Administració General, subescala Auxiliar. Nombre de vacants: onze. Denominació: Auxiliar Administratiu/iva.

Personal laboral fix:

Nivell titulació: Llicenciatura o grau en pedagogia. Denominació del lloc: Tècnic/a Superior (pedagog/a). Nombre de vacants: una.

Nivell de titulació: Diplomat en Biblioteconomia i informació o equivalent. Denominació del lloc: Tècnic/a mitjà/ana Bibliotecari. Nombre de vacants: una.

Nivell de titulació: Diplomat o graduat en infermeria. Denominació del lloc: Tècnic/a mitjà/ana de Salut Pública. Nombre de vacants: una.

Nivell de titulació: Diplomatura o grau en Treball Social. Denominació: Assistent/a social.
Nombre de vacants: una.

Nivell titulació: Diplomatura o grau en Educació Social. Denominació: Educador/a social.
Nombre de vacants: una.

Nivell titulació: Diplomat o graduat en magisteri o pedagogia. Denominació: Mestre/a.
Nombre de vacants: una.

Nivell titulació: Batxillerat, FP2, Cicles Formatius de Grau superior o equivalent. Denominació: Tècnic/a Especialista de Comeses Especials. Nombre de vacants: una.

Nivell titulació: Batxillerat, FP2, Cicles Formatius de Grau superior o equivalent.
Denominació: Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca. Nombre de vacants: una.

Nivell titulació: Graduat en Educació Secundària Obligatòria o FP 1 o equivalent.
Denominació: Auxiliar tècnic de biblioteca. Nombre de vacants: quatre.

Nivell titulació: Graduat en Educació Secundària Obligatòria o FP 1 o equivalent.
Denominació del lloc: Oficial/a manteniment. Nombre de vacants: una.

Nivell de titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent. Denominació del lloc: Conserge.
Nombre de vacants: deu.

Nivell de titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent. Denominació del lloc: Peó/a. Nombre
de vacants: dos.

 

 

 

 

 Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat