Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Instal·lació de terrassa a la via pública

Llicència per instal·lar una terrassa ( bar, cafeteria... ) a la via públicaCom puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Permís que es dóna a les persones titulars d’activitats de restauració (bars, cafeteries, restaurants...) que vulguin instal•lar una terrassa amb taules i cadires a la via pública.
La sol•licitud l’ha de fer la persona que sigui titular de l’activitat, per ella mateixa o a través del seu representant legal.
 
Es permetrà la instal•lació de taules, cadires, para-sols, tendals i altres elements similars. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i a un establiment estaran realitzats amb materials del mateix color, disseny i textura. En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o cromàtiques que distorsionin amb la resta de terrasses del seu entorn i amb l’entorn arquitectònic.
 
Queda prohibida la instal•lació a les voreres de menys de dos metres i mig d’amplada.
 
Quina documentació he de presentar?
1. Model de sol•licitud emplenat degudament, indicant les dades de la persona titular de l’activitat, la ubicació de la terrassa, la superfície sol•licitada i la durada desitjada (temporada d’estiu o anual).
2. Plànol d’emplaçament a escala 1:500 amb situació del local.
3. Plànol acotat de la terrassa sol•licitada amb el nombre aproximat de taules i cadires previstes d’instal•lar, amb indicació de la superfície a ocupar i de la situació dels elements urbanístics existents a la zona de sol•licitud d’ocupació de la via pública, a escala 1:50 o 1:100.
 

Condicions:
1. Cal que la persona que demani la terrassa tingui la llicència corresponent d’activitat al seu nom.
2. Quan es tracti d’una terrassa la llicència de la qual es vulgui canviar de titularitat, el nou titular ha de seguir aquest tràmit igualment.
3. La llicència d’instal•lació de terrassa va lligada a la llicència d’activitat: si deixa de tenir efecte la llicència d’activitat, automàticament queda sense efecte la llicència de terrassa.

A tenir en compte sobre la durada:
• La durada podrà ser de sis mesos o de temporada d’estiu (entenent com a tal la compresa entre el 15 d’abril al 15 d’octubre) o, de dotze mesos o temporada anual (compresa entre l’1 de gener i el 31 de desembre.
• Les llicències de temporada d’estiu, s’atorgaran per un termini inicial d’una temporada.
• Les llicències de temporada anual, s’atorgaran per un termini inicial d’un any.
• Es prorrogaran tàcitament per períodes iguals de temps si l’interessat, amb una antelació mínima d’un mes, no es manifesta expressament davant l’Ajuntament en sentit contrari.

Observacions:
•  No s’admetrà la instal•lació de terrasses a la via pública als establiments d’activitats musicals, tals com: bars musicals, cafès teatre, cafès concert, sales de festes, discoteques, sales de ball i, en general, qualsevol altra activitat que estigui definida com activitat recreativa musical.
• En les terrasses no s’admetrà la instal•lació de cap tipus de font acústica ni la música en viu, llevat de zones que, per els seves especials característiques d’emplaçament i d’entorn, ho permetin. També s’exceptuaran aquells supòsits en què l’Ajuntament, per motius d’interès popular, com ara pot ser la celebració d’algun acte lúdic, les festes de barri, la festa major i altres actes similars, ho pogués autoritzar.

Normativa aplicable
- Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics Capítol III. Llicències de terrassa (articles 20 a 30).
- Ordenança núm. 18 reguladora de les taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Mobilitat


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat