Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Certificat de Béns

Sol·licitud d'un certificat de bénsCom puc tramitar-ho?

Presencial: Servei d'Atenció i Informació al Contribuent -SAIC- (Cr. Sant Llorenç, 25 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèviaDetall del tràmit

Aquest tràmit serveix per sol·licitar un certificat dels béns d’un titular segons els padrons cobratoris municipals.

El certificat de béns és un document que serveix per acreditar si la persona sol·licitant figura com a titular de béns als padrons fiscals de l’Ajuntament de Reus, ja sigui béns immobles (rústics i urbans) o béns mobles.

Qui el pot demanar?
La persona titular del bé o qui la representi.
 
Quina documentació he de presentar?
- Persones físiques: 
el sol·licitant s’ha d’identificar (aportant el DNI). Quan s’actua en representació de terceres persones -una persona autoritzada-, cal aportar una autorització signada per la persona titular juntament amb una fotocòpia del DNI (vegeu model relacionat d’autorització). 
- Persones jurídiques: un/a representant de la persona jurídica titular (en cas de persones jurídiques, el/la representant ha d’acreditar que n’és el/la representant legal, aportant còpia de la documentació corresponent).
 
Quin és el temps de tramitació?
1 setmana.
 
A tenir en compte
El certificat de béns acredita els béns mobles i immobles que consten a nom de la persona interessada als registres tributaris municipals de l’any en curs.
Quan la persona interessada necessiti un certificat que faci referència a la seva situació com a titular d’anys anteriors haurà de fer constar aquesta circumstància expressament a la seva sol·licitud.
En tot cas, l’administració tributària municipal només certificarà dades relatives als quatre últims anys.
 
Normativa relacionada
Ordenança fiscal núm. 1 (Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local).

El pot sol·licitar qualsevol persona física (directament o a través de representant) o jurídica (a través de representant legal), sempre i quan tingui la condició de subjecte passiu i per les dades relatives als conceptes en què figuri com a titular.Quant costa fer el tràmit?Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Rendes i exaccions


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat