Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Ajuts escola bressol municipal curs 2018-2019

Ajuts escolarització nens i nenes de 0 a 3 anys escoles bressol de titularitat municipal

Termini inscripció/presentació

Del 27/08/2018  fins el 13/09/2018

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Presencial: Oficina Municipal d'Escolarització -OME- (Cr. Rosselló, 2-8 - 43201 Reus)Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Detall del tràmit

Les bases per a la concessió de subvencions per al foment de l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en els serveis educatius de titularitat municipal de primera infància i família (escoles bressol) a la ciutat de Reus, tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de Reus pel curs 2018-2019.

- Termini de presentació de sol•licituds
- El termini ordinari per presentar les sol•licituds de subvencions per als infants matriculats des de l’inici del curs escolar serà des del 27 d’agost al 13 de setembre 2018, ambdós inclosos.

- Amb caràcter extraordinari  i exclusivament per a aquells alumnes de nova incorporació que es matriculin amb posterioritat a aquesta data i que, per tant, no hagin pogut efectuar sol•licitud durant el termini ordinari previst en l’apartat anterior, podran presentar sol•licituds de subvenció en un segon termini que serà des del 10 de desembre del 2018 al 4 de gener del 2019 (en aquest període no cal demanar cita prèvia)

 Nota destacada referents a la presentació de sol•licituds:
-Per a la presentació de sol.licituds de manera presencial a l’OME cal que demani cita prèvia trucant al 977.010.010 o bé per internet a través d’aquest enllaç cita previa  a partir del 6 d’agost.

Quina documentació he de presentar ?
1.- Sol•licitud en model normalitzat (apartat: impresos relacionats)
2.- Documentació adjunta especificada en la base cinquena, apartat 3 i en la propia sol.licitud.

Quin és el temps de tramitació ?
Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.
En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions:
* Les unitats familiars que tenen al seu càrrec un infant de 0 a 3 anys matriculat a una escola bressol municipal i que compleixin els requisits fixats a les bases.

La mera presentació d’una sol•licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

- Bases convocatòria publicades al BOPT núm. 167 de 21 de juliol de 2014

-Convocatòria 2018 publicada al BOPT núm. 104 de data 30.5.2018.

 

 

.Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • OME - Oficina Municipal d'Escolarització


Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat